bestuursleden

Bhalla Sisters

“Wijzijnin totaal vier zussen die trots zijn op onze cultuur en geloof. Hier zien wij echter weinig van terug in de Nederlandse samen leving. Dit willen wij veranderen middels workshops. Ook spreekt het uiteindelijke doel ‘Mensen die het minder hebben dan wij’, ons er gaan. Als wij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de wereld, hebben wij onze taak als een goede Sikh volbracht.” (22-05-2018)

What Drives Us

Our Mission

Stichting Sikhisme & Cultuur is een droom van Nederlandse Sikhs die meer erkenning willen en iets voor de gehele samenleving willen betekenen. Onze doel is om de maatschappij op nationale en internationale level te helpen met sociale problemen zoals; meer erkenning voor ons geloof; vrouwen van verschillende culturen meer stimuleren om te werken en meer socialer te worden, bevorderen van het samenwerken van meerdere culturen onder een dak, en maatschappelijke problemen zoals dakloosheid en overgewicht te bestrijden door activiteiten te organiseren. Ons bestuur bestaat voorlopig uit zes leden maar onze armen staan open voor meer krachten in de toekomst en tevens willen wij stagiaires en vrijwilligers een kans geven om te groeien en bestuurservaring op te doen.