Secretaresse

Shivangi Singh

Shivangi Singh (Secretaresse) “ Er bestaan 8 Sikh tempels in Nederland, en er leven maar ongeveer 10000 Sikhs in Nederland. We zijn maar een kleine groep en daardoor is er weinig erkentenis over ons geloof. Maar we zijn er wel en willen meer erkentenis en plaats in de omgeving creëren. Ons geloof is een van de jongste en we zijn er weinig in Nederland maar we vallen meestal wel op omdat wij allemaal Kaur en Singh als achternamen hebben of tulband dragen. Meestal krijg ik de vragen; ‘Zijn jullie Kaur en Singh’ s allemaal bloed familie? Hoe zit het nou? Hoe kunnen jullie allemaal Singh/Kaur heten? Of zijn jullie moslims? Jullie geloven lijken op elkaar!’ Door mezelf in te zetten voor de stichting, bereik ik mijn taak als goede Sikh door activiteiten te organiseren en maatschappelijke problemen te verhelpen zoals overgewicht te bestrijden en mensen die het minder hebben te voorzien van noodzakelijke levensmiddelen. Op dezelfde moment krijg ik de kans om Sikhisme te promoten.” (22-05-2018)

What Drives Us

Our Mission

Stichting Sikhisme & Cultuur is een droom van Nederlandse Sikhs die meer erkenning willen en iets voor de gehele samenleving willen betekenen. Onze doel is om de maatschappij op nationale en internationale level te helpen met sociale problemen zoals; meer erkenning voor ons geloof; vrouwen van verschillende culturen meer stimuleren om te werken en meer socialer te worden, bevorderen van het samenwerken van meerdere culturen onder een dak, en maatschappelijke problemen zoals dakloosheid en overgewicht te bestrijden door activiteiten te organiseren. Ons bestuur bestaat voorlopig uit zes leden maar onze armen staan open voor meer krachten in de toekomst en tevens willen wij stagiaires en vrijwilligers een kans geven om te groeien en bestuurservaring op te doen.