Contact Us

Don't Be Shy
EventsMake a Donation
Get In Touch

Contact us Anytime!

Stichting Sikhisme & Cultuur heeft als doel de medemens te helpen en te voorzien met het nodige. Hiermee behaalt zij haar doel om meer erkentenis te creëren voor het geloof en zowel maatschappelijke problemen te tackelen. Deze doelen worden gerealiseerd door verschillende culturele zowel gelovige activiteiten te organiseren. Het geld wordt vanuit subsidies, giften en donaties zowel als winsten uit de organiseerde activiteiten getroffen. Er wordt gezorgd dat het geld uitermate gebruikt wordt voor de organisatie en haar activiteiten. De stichting bestaat voorlopig uit zeven leden die voorlopig vrijwillig zonder onkostenvergoeding werken. De stichting staat open voor mensen uit alle  culturen & geloven van alle leeftijden die mee willen doen.

 

E-mail: info@sikhisme-en-cultuur.nl

 

Email

Send a Message