ANBI

Stichting Sikhisme en Cultuur is bekend bij de Kamer van Koophandel onder kvk- nummer 71916326 en RSIN 858902084. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI label aangevraagd bij de Belastingdient. Op deze pagina vind u een Kvk uittreksel van de stichting, het beleidsplan voor komende jaren en de verklaring vrijwilligerswerk verkregen van UWV voor vreemdelingen. Deze verklaring is geldig tot 10 juli 2021. Jaarcijfers zijn er momenteel nog niet, want de stichting is opgericht in 2018.