ANBI

Stichting Sikhisme en Cultuur is bekend bij de Kamer van Koophandel onder kvk- nummer 71916326 en RSIN 858902084. De stichting heeft geen winstoogmerk en beschikt over een ANBI label onder het RSIN nummer 858902084 bij de Belastingdienst. ANBI staat voor: AlgemeenĀ NutĀ Beogende Instelling en dit houdt in dat donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Op deze pagina vind u een Kvk uittreksel van de stichting, het beleidsplan voor komende jaren en de verklaring vrijwilligerswerk verkregen van UWV voor vreemdelingen. Deze verklaring is geldig tot 10 juli 2021. Jaarcijfers zijn er momenteel nog niet, want de stichting is opgericht in 2018.